PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » REGULAMIN
 • Zdrowy Skład Agata Sereja
 • Zdrowy Skład
  ul. Grójecka 42B
  02-320 Warszawa
  NIP: 7010014846
 • E-mail:sklep@zdrowysklad.pl
 • Telefon730130505
  507920088
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek-piątek 10-19 Sobota 10-14
 • tpay.com

REGULAMIN

Regulamin sklepu Zdrowy Skład

I. INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Sprzedawcy - rozumie się przez to działalność gospodarczą Zdrowy Skład Agata Sereja z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej lok 42a. NIP 7010014846.
Bank PEKAO S.A. 68 1950 0001 2006 5671 7117 0002
2.Zamawiającym lub Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.
3. Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zdrowysklad.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
6. Dostawcy - należy przez to rozumieć osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
7. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internetowej.
Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę po uprzedniej rejestracji kupującego na stronie www.zdrowysklad.pl
W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia zamówienia wynosi od 24h - 3dni roboczych. Czas realizacji zależny jest od dostępności towaru, o ewentualnym braku zamówionego produktu (nieuwidocznionym na stronie internetowej sklepu) a mogącym wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane są w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
1. Realizacja zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od:
a) zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem lub potwierdzenia płatności za pośrednictwem platformy płatnicznej Tpay.
b) momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem.
2. Sklep www.zdrowysklad.pl zastrzega sobie prawo aby NIE realizować zamówienia lub wstrzymać jego realizację, w przypadku gdy:
a) dane Klienta są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
b) Klient nie przestrzega regulaminu,
c) Formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
d) Zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Klienta,
e) W sytuacji dłuższeego braku dostępności towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie www.zdrowysklad.pl (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta).
4.W przypadku odmowy realizacji zamówienia, niedostępności opłaconych przez Klienta towarów lub w przypadku anulowania przez Klienta złożonego zamówienia, sklep zdrowysklad.pl dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Klientowi nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
5.Koszty przesyłki kurierskiej  są podane w rubryce "Dostawa i płatności".
6.Zamówione towary będą dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku produktów świeżych (wymagających przechowywania w chłodni ) w sytuacji kiedy wysyłka towarów nie będzie możliwa z uwagi na warunki atmosferyczne.
8. Status "zamówienie zostało zrealizowane" oznacza iż zostało skutecznie dostarczone bądź odebrane przez Klienta w punkcie odbioru osobistego. W przypadku gdy Klient mimo otrzymania wiadomości e-mail o statusie "zamówienie zostało zrealizowane" z jakiś przyczyn nie otrzymał przesyłki/nie odebrał ma 14 dni na roszczenie w tym zakresie  od otrzymania e-maila ze statusem : zamówienie zostało zrealizowane.

IV. PŁATNOŚĆ

Dostępne są następujące metody płatności:

1. Przelew na konto bankowe – przedpłata  na konto BANK PEKAO S.A. 68 1950 0001 2006 5671 7117 0002
2. Przelew na konto bankowe za pośrednictwem  platformy płatniczej TPAY.PL - przedpłata

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przez Klienta wysłanego zamówienia będzie traktowana jako naruszenie niniejszego regulaminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. Z 2000r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty. W razie zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki z i od klienta. Klient musi posiadać dowód zakupu.
3.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru oraz poinformować o tym sklep w przeciągu 7 dni od dnia dostarczenia towaru. Klient może otrzymać zwrot kosztów zakupu towaru lub nowy, identyczny produkt.
4.Reklamacje należy zgłaszać na adres: sklep@zdrowysklad.pl
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. Nr22 poz.271.
 
VI. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 
1. Sklep internetowy www.zdrowysklad.pl  korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają m.in.: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są do:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu zamawiającego w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Zamawiającego.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zamawiający mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Zamawiającego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

VII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy Zdrowy Skład Agata Sereja.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych , którym jest Zdrowy Skład Agata Sereja dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 •  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 •  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych firmę Zdrowy Skład Agata Sereja wyłącznie dla jej potrzeb.

2.  Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane przetwarzamy w celu prowadzenia Konta, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie itp. 
 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży , lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem ( dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz  wysłania do Klienta wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z w tej sprawie);
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.


3..Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
4. Wszelkie uwagi dotyczące danych osobowych klienci mogą kierować na dedykowany adres e-mailowy iod.zdrowysklad@gmail.com

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszym regulaminie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu